| Hlavná stránka | Zoznam tém | Galéria | Vaše pripomienky a názory | Mapa webu | Kontakty |
  Prihlásenie
Meno (login)
Heslo

Registrácia/Úprava
  O webe...
www.tisovec.com
www.tisovec.eu

Mestský úrad Tisovec
© 2006÷2010

Design & webmaster:
Peter Kubinský


Foto k webu:
Milan Slabej
Peter Kubinský

Powered by:
phpRS

Download sekcia

Cestovné poriadky     Elektronická kronika     Faktúry
Formuláre     Hl. kontrolórka     Mestské zastupiteľstvo
Objednávky     Rôzne     Správy
Tisovský mesačník     Všeobecne záväzné nariadenia     Zmluvy

  Názov súboru Veľkosť Zdroj Dátum
Kliknite pre viac informácií...  Download... Organizačný poriadok MZ v Tisovci
org_poriadok_MZ.pdf
74 kB   06.03.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Štatút mesta Tisovec - schválený
statut_mesta.pdf
276 kB   06.03.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Štatút mesta TISOVEC – Dôvodová správa
statut_m_tisovec_dov_sprava.pdf
24 kB   20.02.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dôvodová správa k Organizačnému poriadku Mestského zastupiteľstva v Tisovci
org_poriadok_mz_dov_sprava.pdf
35 kB   20.02.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Povodňový plán záchranných prác mesta Tisovec a miestnej časti Rimavská Píla
vzn_povodnovy_plan.pdf
227 kB   12.10.2010
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN o určení dotácie pre školy - návrh
vzn_dotacia_skoly_navrh.pdf
31 kB   13.01.2010
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN o verejných kultúrnych podujatiach
VZN_kult_podujatia.pdf
92 kB   01.06.2009
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN o výške úhrad za OPS
VZN_poskytovanie_OPS.pdf
53 kB   07.05.2009
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN o umiestňovaní volebných plagátov
VZN_umiestnovanie_volebnych_plagatov.pdf
32 kB   07.05.2009
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmeny a doplnky VZN o verejnom poriadku
zmeny_vzn_verejny_poriadok.pdf
34 kB   07.05.2009
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmeny VZN o poplatkoch za odpad
Zmeny_VZN_poplatky_odpad5.pdf
27 kB   03.12.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Návrh VZN o školskej dochádzke
VZN_sk_doch_navrh.pdf
33 kB   01.12.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmeny VZN o poplatkoch za skoly
zmeny_vzn_skoly.pdf
58 kB   17.09.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN o poplatkoch rodičov
VZN_o_popl_rodicov.pdf
70 kB   13.08.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmena VZN o daniach a poplatkoch
zmena_VZN_dane1.pdf
84 kB   03.12.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmena VZN o vykonávaní obradov
zmena_VZN_obrady.pdf
71 kB   03.12.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... Návrh zmeny - VZN mesta Tisovec o poskytovaní opatrovateľskej služby
doplnok_VZN_opatr_sluzba_navrh.pdf
52 kB   17.08.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... Tech.-prevádzkové podmienky v Pešej zóne
priloha_VZN_pesia_zona_podmienky.pdf
70 kB   10.05.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN o dodržiavaní poriadku
Navrh_VZN_verejny_poriadok.pdf
134 kB   10.05.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... Návrh rozpočtu mesta na rok 2007
rozpocet_navrh.pdf
40 kB   14.03.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmeny a doplnky Štatútu Ms. polície
statut_ms_policie.pdf
30 kB   08.03.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... SMERNICA O ODMEŇOVÁNÍ ÚČINKUJÚCICH
smernica_odmenovanie.pdf
27 kB   08.03.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN O VYKONÁVANÍ OBČIANSKYCH OBRADOV A SLÁVNOSTÍ
VZN_vyk_obradov.pdf
43 kB   08.03.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN o určení rovnošaty mestskej polície
VZN_rovnosata_policie.pdf
33 kB   08.03.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN o chove a držaní zvierat
VZN_chov_zvierat.pdf
301 kB   28.02.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmena VZN o miestnych daniach a ....
zmena_VZN.pdf
61 kB   06.01.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... Návrh zmeny VZN o daniach a poplatkoch za TKO
zmena_VZN_dane.pdf
55 kB   18.12.2006
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZN 48/2006
VZN_48_2006.pdf
64 kB   30.10.2006
Kliknite pre viac informácií...  Download... Nakladanie s odpadmi
VZN-odpady.pdf
137 kB   26.05.2006
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dane a poplatky za odpady
VZN.pdf
176 kB   26.05.2006
Kliknite pre viac informácií...  Download... Organizačná štruktúra mestského úradu
osmu.pdf
70 kB   08.04.2006