| Hlavná stránka | Zoznam tém | Galéria | Vaše pripomienky a názory | Mapa webu | Kontakty |
  Prihlásenie
Meno (login)
Heslo

Registrácia/Úprava
  O webe...
www.tisovec.com
www.tisovec.eu

Mestský úrad Tisovec
© 2006÷2010

Design & webmaster:
Peter Kubinský


Foto k webu:
Milan Slabej
Peter Kubinský

Powered by:
phpRS

Download sekcia

Cestovné poriadky     Elektronická kronika     Faktúry
Formuláre     Hl. kontrolórka     Mestské zastupiteľstvo
Objednávky     Rôzne     Správy
Tisovský mesačník     Všeobecne záväzné nariadenia     Zmluvy

  Názov súboru Veľkosť Zdroj Dátum
Kliknite pre viac informácií...  Download... Centrum právnej pomoci - letak
centrum_pravnej_pomoci.pdf
1,3 MB   13.04.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Rozpočet ZŠ na rok 2011
rozpocet_zs_11.pdf
3,0 MB   07.04.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Rozpočet ZUŠ na rok 2011
rozpocet_zus_11.pdf
893 kB   07.04.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Rozpočet mesta Tisovec na roky 2011÷2013
rozpocet_11_12_13.pdf
56 kB   05.04.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Rozhodnutie o plate primátora
plat_primator.pdf
104 kB   16.03.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Návrh rozpočtu mesta na roky 2011,2012 a 2013
navrh_rozpocet_11_12_13.pdf
59 kB   16.03.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Usmernenie analýza vody
usmernenie_analyza_vody.pdf
45 kB   06.03.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... VZV KÚŽP v Banskej Bystrici č.6/2010
6-2010_VZV_KUBB.pdf
57 kB   02.03.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dodatky k zmluvám o dočasnom užívaní nehnuteľnosti
dodatky_doc_uz_nehnutelnosti.pdf
551 kB   20.02.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dodatky k nájomným zmluvám na prenájom bytu
dodatky_zmluvy_pren_bytu.pdf
584kB   20.02.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Súťažné podmienky
sut_podmienky.pdf
165 kB   11.02.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Komunitný plán mesta Tisovec a m.č. Rim. Píla
kom_plan.pdf
153 kB   09.02.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Potvrdenie o zaplateni dane
potvrdenie_tokos.rtf
25 kB   02.02.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Vyhlásenie o poukázaní 2% pre TO KOS
vyhlasenie_tokos.rtf
32 kB   02.02.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Správa o činnosti TO KOS za rok 2010
sprava_tokos_2010.pdf
57 kB   28.01.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Poradie členov TO KOS podľa aktivity v roku 2010
aktivita_clenov_tokos_2010.pdf
24 kB   28.01.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Kalendár akcií TO KOS na rok 2011
kal_akcii_tokos_11.pdf
228 kB   28.01.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Harmonogram vývozu sep. odpadu 2011
sep_odpad_2011.pdf
24 kB   10.01.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Podprahova zákazka
podprahova_zakazka.pdf
53 kB   10.01.2011
Kliknite pre viac informácií...  Download... Kandidátna listina pre voľbu člena Výboru m. č. Rim. Píla
formular_vybor_RP.rtf
9 kB   22.12.2010
Kliknite pre viac informácií...  Download... Vyhlásenie firmy Energetické centrum
encentrum.pdf
231 kB   14.11.2010
Kliknite pre viac informácií...  Download... List z ministerstva ŽP - zvýšenie ťažby CALMIT
calmit.pdf
193 kB   14.11.2010
Kliknite pre viac informácií...  Download... Tenisový turnaj o pohár primátora
tenis_pohar_primatora.pdf
35 kB   28.09.2010
Kliknite pre viac informácií...  Download... Komunitný plán
komunitny_plan.pdf
162 kB   19.09.2010
Kliknite pre viac informácií...  Download... Prihláška \"Píla varí guľáš\"
prihlaska_gulas.doc
23,5 kB   19.07.2010
Kliknite pre viac informácií...  Download... Špec. podielu zaplatenej dane
podiel_dan_kos.pdf
20 kB   23.05.2010
Kliknite pre viac informácií...  Download... Tlačivá k 2% pre OZ Škovránčatá
2perc_skovranok.zip
13 kB   06.03.2010
Kliknite pre viac informácií...  Download... Formulár 2% z dane pre ZDaR
2perc_zdar.rtf
40 kB   01.02.2010
Kliknite pre viac informácií...  Download... Kalendár akcií TO KOS Rimavská dolina 2010
kalendar_kos_2010.pdf
142kB   31.01.2010
Kliknite pre viac informácií...  Download... Harmonogram vývozu separovaného odpadu 2010
sep_odpad_2010.pdf
23 kB   29.12.2009
Kliknite pre viac informácií...  Download... Návrh rozpočtu mesta na roky 2010-2012
rozpocet_101112_navrh.pdf
40 kB   07.12.2009
Kliknite pre viac informácií...  Download... Poradca SOZA
poradca.pdf
76 kB   28.10.2009
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zoznam kadidátov na predsedu VÚC
predseda_vuc.pdf
123 kB   25.10.2009
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zoznam kadidátov na poslancov do VÚC
poslanci_vuc.pdf
568 kB   25.10.2009
Kliknite pre viac informácií...  Download... Výzva na predkladanie ponúk
vyzva09.pdf
98 kB   06.08.2009
Kliknite pre viac informácií...  Download... Výnos MP z 21. januára 2009 č.2357/2008-100
vynos_mp.pdf
139 kB   24.05.2009
Kliknite pre viac informácií...  Download... Výzva MP k výnosu č.2357/2008-100
vyzva.pdf
30 kB   24.05.2009
Kliknite pre viac informácií...  Download... Žiadosť o poskytnutie dotácie
ziadost_prilohy.doc
75 kB   24.05.2009
Kliknite pre viac informácií...  Download... Prihláška na Rimavský Koráb
prihlaska_rimavsky_korab.doc
21 kB   18.05.2009
Kliknite pre viac informácií...  Download... PHSR mesta Tisovec
phsr.pdf
1976 kB   17.03.2009
Kliknite pre viac informácií...  Download... Plán aktivít - Komunitné centrum Rimavská Píla
KCRP_plan.pdf
25 kB   11.03.2009
Kliknite pre viac informácií...  Download... Prevádzka Kom.centra Rim. Píla
Prevadzka_KCRP
31 kB   11.03.2009
Kliknite pre viac informácií...  Download... Výzva
vyzva_komunikacie_web.pdf
48 kB   26.02.2009
Kliknite pre viac informácií...  Download... Správa o činnosti TO KOS Rimavská dolina za rok 2008
sprava_TOKOS_08.pdf
53 kB   27.01.2009
Kliknite pre viac informácií...  Download... Kalendár TO KOS Rimavská dolina na rok 2009
kalendar_TOKOS_09.pdf
101 kB   27.01.2009
Kliknite pre viac informácií...  Download... Programová štruktúra rozpočtu 2009-11
pr_str_rozp_09_11.pdf
64 kB   04.12.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Návrh rozpočtu mesta na roky 2009-11
navrh_rozp_2009_11.pdf
38 kB   02.12.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Pozvánka na verejný hovor - CALMIT
pozvanka_calmit.pdf
125 kB   30.11.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... List z Ministerstva ŽP - Calmit
list_mzp_calmit.pdf
433 kB   29.09.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Podklady k 2. kolu mikrograntingu
podklady.zip
35 kB   19.08.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Prevádzkový poriadok ŠAZŠ
prev_poriad_SAZS.pdf
95 kB   06.07.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Štatút ŠAZŠ
statut_SAZS.pdf
98 kB   06.07.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Etický kódex
eticky_kodex.pdf
49 kB   26.06.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Ponuka na zamestnanie na pošte
posta_ponuka.pdf
192 kB   06.06.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Vyjadrenie fy ŠajgalOil Slovakia
sajgal.pdf
347 kB   14.05.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Súťaž vo varení gemerských guliek
gulky.pdf
203 kB   12.05.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Harmonogram vývozu separovaného odpadu na rok 2008
harm_separa_2008.pdf
106 kB   28.04.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Šanca v mikroregióne 2008
mikroregion_08.zip
36 kB   11.04.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Dotazník sociálnych potrieb občanov
dotaznik.pdf
124 kB   27.03.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Kalendár akcií 2008 - TO KOS Rim. Dolina
kalendar_akcii.pdf
70 kB   15.02.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Výročná správa TO KOS Rim. Dolina
vyrocna_sprava.pdf
76 kB   15.02.2008
Kliknite pre viac informácií...  Download... Pozvánka na Katarínske dni
cb.pdf
91 kB   21.11.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... Pozvánka na informačný seminár
is.pdf
89 kB   15.11.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... Zmeny a doplnky pracovného poriadku
zmeny_a_doplnky_prac_poriadku.pdf
56 kB   30.10.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... Formulár - „ŠANCA V NAŠOM MIKROREGIÓNE“
sanca_v_mikroreg_formular.doc
80 kB   18.07.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... Pravidlá pre miktogranting
pravidla_pre_mikrogranting.doc
68 kB   18.07.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... Oznámenie o dražbe
drazba.pdf
2,2 MB   10.07.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... Prihláška Tvorivá dielňa
TD_prihlaska.rtf
9 kB   31.05.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... Pozvánka DM 2007
pozvanka_DM_2007.pdf
340 kB   21.05.2007
Kliknite pre viac informácií...  Download... Výzva na predkladanie ponúk - kamerový systém
kam_system_vyzva.pdf
200 kB   01.01.1970