| Hlavná stránka | Zoznam tém | Galéria | Vaše pripomienky a názory | Mapa webu | Kontakty |
  Prihlásenie
Meno (login)
Heslo

Registrácia/Úprava
  O webe...
www.tisovec.com
www.tisovec.eu

Mestský úrad Tisovec
© 2006÷2010

Design & webmaster:
Peter Kubinský


Foto k webu:
Milan Slabej
Peter Kubinský

Powered by:
phpRS
Sekcia * Primátor
Vydané dňa 23. 02. 2006 (11094 prečítaní)

Ing. Peter MINÁČ Meno, priezvisko: Ing. Peter Mináč

Dátum narodenia: 5.10.1956

Trvalé bydlisko: Tisovec, Muránska 1491

Vzdelanie:

 • Pedagogická fakulta Banská Bystrica, pedagogické 2 - ročné štúdium
 • Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta, bakalárske štúdium
 • Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta – inžinierske štúdiumPrimátor mesta je štatutárnym orgánom mesta, majetkoprávnych vzťahoch mesta, pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom ktorý:

 • zvoláva, vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a podpisuje jeho uznesenia a zápisnice,
 • vykonáva mestskú správu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, týmto Štatútom, Organizačným poriadkom mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
 • uschováva mestskú pečať a mestskú vlajku a používa mestské insígnie,
 • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta,
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh na :
  • voľbu zástupcu primátora,
  • okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca primátora oprávnený vykonávať,
  • vymenovanie náčelníka mestskej polície,
  • vymenovanie a odvolanie riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií mesta.
 • zastupuje mesto navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.


( Zaradil: Peter Kubinský | Informační e-mailVytlačiť článok )