| Hlavná stránka | Zoznam tém | Galéria | Vaše pripomienky a názory | Mapa webu | Kontakty |
  Prihlásenie
Meno (login)
Heslo

Registrácia/Úprava
  O webe...
www.tisovec.com
www.tisovec.eu

Mestský úrad Tisovec
© 2006÷2010

Design & webmaster:
Peter Kubinský


Foto k webu:
Milan Slabej
Peter Kubinský

Powered by:
phpRS
Sekcia * Prednostka MsÚ
Vydané dňa 23. 02. 2006 (11013 prečítaní)

JUDr. Zuzana KEDEROVÁ Meno, priezvisko: JUDr. Zuzana Kederová

Dátum narodenia: 11.5.1957

Trvalé bydlisko: Hrachovo, Osloboditeľov 232

Vzdelanie:

  • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  • Osvedčenie o absolvovaní špeciálneho odborného kurzu .... pre správu o privatizáciu národného majetku SR
  • Dvojsemestrálne špecializačné štúdium “Ekonomika a manažment neziskových organizácií” - Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
  • Vzdelávací proces “Podpora a rozvoj profesných asociácií samosprávy”Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta a ktorý:

  • vedie a organizuje prácu mestského úradu
  • za svoju činnosť zodpovedá primátorovi, spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
  • sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným
  • má právo vyjadriť z odborného hľadiska svoje stanovisko, názor pri prerokúvaní určitého návrhu
  • organizuje a vedie prácu mestského úradu a zabezpečuje jeho chod.
  • plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor. O plnení úloh mestského úradu predkladá 1 x ročne správu mestskému zastupiteľstvu.


( Zaradil: Peter Kubinský | Informační e-mailVytlačiť článok )