| Hlavná stránka | Zoznam tém | Galéria | Vaše pripomienky a názory | Mapa webu | Kontakty |
  Prihlásenie
Meno (login)
Heslo

Registrácia/Úprava
  O webe...
www.tisovec.com
www.tisovec.eu

Mestský úrad Tisovec
© 2006÷2010

Design & webmaster:
Peter Kubinský


Foto k webu:
Milan Slabej
Peter Kubinský

Powered by:
phpRS
Sekcia * Mestská knižnica A.H. Škultétyho
Vydané dňa 04. 05. 2006 (12414 prečítaní)

Mestská knižnica A. H. Škultétyho je verejnou knižnicou, ktorá patrí do pôsobnosti samosprávy mesta Tisovec. Jej hlavnou úlohou je uspokojovanie informačných, vzdelávacích a kultúrnych potrieb svojich používateľov bez rozdielu ich veku, pohlavia, vzdelanostnej a sociálnej úrovne. Naši stáli čitatelia sú spokojní so službami, ktoré v knižnici nájdu, snažíme sa im vychádzať čo najviac v ústrety a neustále pracujeme na skvalitnení našich služieb a to aj sprístupnením internetu v knižnici, dopĺňaním knižného fondu na základe požiadaviek čitateľov.

ONLINE KATALÓG


Kontakt

Mestská knižnica A. H. Škultétyho
MsKS, Jesenského ulica
980 61 Tisovec

Tel.: 047/5493 264
e-mail:

Otváracie hodiny mestskej knižnice

Pondelok : 8:00 ÷ 16:00

Utorok : 8:00 ÷ 17:30

Streda : 8:00 ÷ 16:00

Štvrtok : Zatvorené - sanitárny deň

Piatok : 8:00 ÷ 16:00

Poplatky v knižnici:

Registračné poplatky 
 • dospelí: 2,00 €
 • deti a študenti SŠ, VŠ: 1,00 €

Čitateľský preukaz 
 • vystavenie 1. čitateľského preukazu: zdarma
 • vystavenie duplikátu čitateľského preukazu pri jeho strate, poškodení alebo zničení: 0,40 €

Výpožičné služby
   
 • amortizácia - výpožičné za 1 dokument - dospelí: 0,10 €
 • amortizácia - výpožičné za 1 dokument - deti a študenti: 0,05 €
 • 1. upomienka: 1,00 €
 • 2. upomienka: 1,30 €
 •  
 • 3. upomienka: 1,70 €
 •  
 • Pokus o zmier: 3,30 €

Poplatky za stratu a poškodenie dokumentu 
 • dokumenty vydané pred rokom 1989: desaťnásobok ceny dokumentu
 • dokumenty vydané po roku 1989: dvojnásobok ceny dokumentu
 • poškodenie alebo zničenie čiarového kódu: 0,40 €

MVS
   
 • manipulačný poplatok: 2,- €
 • xerokópie: v zmysle cenníka požičiavajúcej knižnice

Služby v knižnici:

 • požičiavanie kníh a časopisov
 • medziknižničná výpožičná služba
 • organizovanie kultúrnych podujatí
 • poskytovanie bibliografických informácií o hľadaných knihách
 • poskytovanie faktografických informácií k požiadavkám čitateľov
 • verejný internet - 8. konzol pre členov knižnice
 • poskytovanie rešeršných služieb

Štatistické údaje:

K 31.12.2007 mala knižnica zaregistrovaných 645 čitateľov, z toho 184 detí, 237 študentov stredných a vysokých škôl a 224 dospelých čitateľov. V roku 2007 navštívilo knižnicu 4.596 používateľov, ktorí si vypožičali 17.137 dokumentov. K 31.12.2007 mala knižnica vo svojom fonde 20.547 kníh, pričom v tom roku bolo zakúpených do knižnice 519 kníh v celkovej hodnote 141.079,- Sk a darovaných čitateľmi 93 kníh v celkovej hodnote 12.655,- Sk.Mestská knižnica A.H. Škultétyho Budova knižnice Interiér Mestskej knižnice


Ďalšie stránky:
Z Histórie knižnice (04.05.2006)

( Zaradil: Peter Kubinský | Informační e-mailVytlačiť článok | Zdroj: Miroslava Kojnoková )