| Hlavná stránka | Zoznam tém | Galéria | Vaše pripomienky a názory | Mapa webu | Kontakty |
  Prihlásenie
Meno (login)
Heslo

Registrácia/Úprava
  O webe...
www.tisovec.com
www.tisovec.eu

Mestský úrad Tisovec
© 2006÷2010

Design & webmaster:
Peter Kubinský


Foto k webu:
Milan Slabej
Peter Kubinský

Powered by:
phpRS
Sekcia * Memorandum porozumenia
Vydané dňa 12. 04. 2006 (5051 prečítaní)


Na budovanie vzťahov družobných miest medzi Shenandonah, Iowa a Tisovcom, Slovensko, a podporu priateľstva a dobrej vôle, obe mestá súhlasia v nasledovnom:

  1. Podporiť a povzbudiť vzájomne návštevy občanov oboch miest, tak ako aj oficiálne návštevy medzi zástupcami z každého mesta, zahrňujúc všetky časti populácie.

  2. Nájsť ochotných partnerov v našich školách, ktorí budú prostredníkmi spolupráce vo všetkých oblastiach našich škôl prostredníctvom výmeny listov, nielen pre priateľské účely, ale aj na podporu projektovej spolupráce.

  3. Pracovať na vytvorení študentských a učiteľských výmenných pobytov.

  4. Podporovať kultúrne výmeny v oblastiach umenia, hudby, aplikovaného umenia prostredníctvom našich škôl a miest nielen vystúpeniami, ale tiež prostredníctvom hudby, literatúry, receptov, zvykov a pod.

  5. Prostredníctvom svojich knižníc spolupracovať na výmene informácií, aby sa obyvatelia oboch miest, Shenandoah a Tisovca, vzájomne poznávali. Každé mesto vydá štvrťročne elektronické aktuality, ktoré budú opisovať aktivity z oblasti samosprávy, podnikania, priemyslu, umenia, vzdelania a iných odvetví.

  6. Podporiť znalosť jazykov družobných miest ( slovenský a anglický jazyk) poskytovaním základných jazykových materiálov.


Uskutočnenie hore uvedených bodov bude zodpovednosťou Sister Cities Association in Shenandoah, Iowa a delegácie Tisovca z roku 2005 a iných obyvateľov týchto miest, ktorí budú zapojení do tohto procesu.

Dnes, 13.mája, 2005 v Shenandoah, Iowa, my, primátori Shenandoah, Iowa a Tisovec, Slovensko, v mene oboch miest pripájame svoje podpisy na potvrdenie tejto dohody.


Primátor Gregg Connell                               Primátor Peter Mináč


Primátori Tisovca a  Shenandonah


( Zaradil: Peter Kubinský | Informační e-mailVytlačiť článok )