| Hlavná stránka | Zoznam tém | Galéria | Vaše pripomienky a názory | Mapa webu | Kontakty |
  Prihlásenie
Meno (login)
Heslo

Registrácia/Úprava
  O webe...
www.tisovec.com
www.tisovec.eu

Mestský úrad Tisovec
© 2006÷2010

Design & webmaster:
Peter Kubinský


Foto k webu:
Milan Slabej
Peter Kubinský

Powered by:
phpRS
Sekcia * Kontakt
Vydané dňa 25. 01. 2010 (21023 prečítaní)Mestský úrad Tisovec

Adresa:


Mestský úrad Tisovec
Nám. Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec
Tel: 047/5603 801
Fax: 047/5603 838
e-mail: mesto@tisovec.com

Telefónny zoznam
MsU Tisovec: 047/5603 + klapka


Kancelária primátora
Všeobecná klapka Klapka: 888
Primátor mesta - Ing. Peter Mináč poschodie, č. d. 202 Klapka: 802
Sekretariát - Denisa Mániová
Klapka: 801
Fax Klapka: 838

Oddelenie finančné a majetkové
Ekonóm – Mária Bagačková
poschodie, č. d. 203 Klapka: 806
Účtovník – Iveta Miškove
Správa daní a poplatkov –
Eva Cabanová
prízemie, č. d. 102 Klapka: 811

Odd. sociálno-právne a školstva
Prednostka MsÚ - JUDr. Zuzana Kederová
poschodie, č. d. 204 Klapka: 808
Sociálny úsek, pokladňa – Bc. Ida Krišková prízemie, č. d. 102 Klapka: 810
Civilná ochrana, opatrovateľská služba – Božena Brádňanová Klapka: 809

Hlavný kontrolór mesta
Kontrolórka mesta - Ing. Katarína Mešková
poschodie, č. d. 203 Klapka: 807

Oddelenie výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta
Všeobecná klapka Klapka: 833
Životné prostredie, nehnuteľnosti – Ing. Danka Bálintová poschodie, č. d. 201 Klapka: 803
Stavebná činnosť – Ing. Ivan Kokavec Klapka: 805
Nájmy, pozemky – Jana Maďarová Klapka: 804

Matričný úrad Tisovec
Evidencia obyvateľstva, matrika – Danka Lazáková prízemie, č. d. 101 Klapka: 812

Oddelenie kultúry a športu
Vedúci oddelenia – Mgr. Štefan Sabó MsKS, Jesenského ulica Tel.: 047/5493 470
Samostatný referent – Jiří Brož
Domovník – Bohuš Antal

Komunitné sociálne pracovisko
Komunitná sociálna pracovníčka - Bc. Irena Milecová MsKS, Jesenského ulica Tel.: 047/5493 197
Asistentka komunitnej sociálnej pracovníčky – Bc. Irena Vetráková

Knižnica A. H. Škultétyho
Vedúca knižnice – Miroslava Kojnoková
MsKS, Jesenského ulica Tel.: 047/5493 264


( Zaradil: Peter Kubinský | Informační e-mailVytlačiť článok | Zdroj: www.tisovec.com )