| Hlavná stránka | Zoznam tém | Galéria | Vaše pripomienky a názory | Mapa webu | Kontakty |
  Prihlásenie
Meno (login)
Heslo

Registrácia/Úprava
  O webe...
www.tisovec.com
www.tisovec.eu

Mestský úrad Tisovec
© 2006÷2010

Design & webmaster:
Peter Kubinský


Foto k webu:
Milan Slabej
Peter Kubinský

Powered by:
phpRS
Sekcia * História v dátumoch
Vydané dňa 02. 05. 2006 (6739 prečítaní)


Najstaršia história Tisovca je zahalená tajomstvom...

26.jún 1334 - Prvá písomná zmienka o Tisovci je v listine kráľa Karola Róberta, vydanej na Vyšehrade, kde sa Tisovec spomína v súvislosti s výmenou majetkov. Historické názvy Tisovca: maďarsky: Tiszolcz; latinsky: Taxovia.
Pôvodné obyvateľstvo malo slovansky pôvod.

1594 - vyrabovali Tisovec Turci, evanjelického farára Juraja Mazana odvliekli do zajatia a údajne popravili

1596 - mal Tisovec 38 usadlostí z toho 3 železiarske. V tomto roku sa zaraďuje medzi gemerské stredoveké mestá so získaním 1. trhového privilégia.

1596 - sa Tisovec uvádza ako Taxovia - oppidum metalicum - banské mesto. Už vtedy sa tu ťažilo striebro a železo. Svedčia o tom chotárne názvy: strieborná, Hrdzavô...

1623 - zúril v Tisovci hrozný mor

1627 - nastalo 5 ročné prenasledovanie evanjelikov jezuitmi

1663 - založili Kubíniovci papiereň

1678 - 5. augusta dostal Tisovec od Leopolda I. 2.trhové privilégium a uvádza sa ako "oppidum" - mesto - Stal sa strediskom tovarovo-peňažnej výmeny v oblasti horného Malohontu.

1683 - uvrhli muránski páni tisovského richtára s prísažnými do väzenia na Muráni

1687 - kobylky spustošili úrodu

1705 - František Rákoczi odkúpil tisovské železiarne za 14 tis. zlatých - vyrábal vojnový materiál

1710 - morová epidémia - zomrela polovica obyvateľstva

1716 - zmrzlý rok. Do Tisovca sa prisťahovalo obyvateľstvo zo severných stolíc, kde v auguste zmrzla úroda - vznik železiarní

1774 - prestavaná katolícka fara, pôvodne postavená roku 1347 v gotickom slohu

1782 - postavili v Tisovci vysokú pec veľkých rozmerov so silnými vodnými kolesami

1786 - 26. júna boli Tisovčania vo Viedni pre resolventné jarmočné privilégiá, podpísané Máriou Teréziou.

1786 - mal Tisovec 1 803 obyvateľov, 365 rodín, 242 domov, zväčša drevených

1788 - bolo v Tisovci 53 remeselníkov. Cechy: kováčov, zámočníkov, kolárov, stolárov, bodnárov (debnárov), tesárov, mlynárov, koželuhov , čižmárov, krajčírov kožušníkov, súkenníkov a čiričiarov - krajčírov šijúcich sedliacke kepene z bieleho nefarbeného súkna.

1796 - postavená mestská radnica (dnešné zdravotné stredisko)

1797 - postavený traktír - pojazdný hostinec - prízemie dnešnej radnice

1803 - mal Tisovec 2170 obyvateľov, z toho 1920 evanjelikov a 250 katolíkov

1804-1805 - postavili jednu vysokú pec, dva väčšie hámre a jeden menší hámor

1808 - sa stala vysoká pec majetkom eráru. Vznikla osada Tisovské Hámre

1832 - postavili klasicistický evanjelický chrám

1834 - postavili katolícky kostol v Hámre

1835-1845 - postavili poschodie traktíra v klasicistickom slohu

1843 - asi sa hralo v Tisovci prvé divadlo ? ? ? ?

1843 - vznikla prvá tisovská knižnica (1. knihovník - A.H. Škultéty)

40-te roky 19.storočia - tisovská vysoká pec je najväčším producentom surového železa v Uhorsku

1853-1855 - namiesto starej vysokej pece postavili novú

1862 - dokázateľne sa hralo divadlo

1871 - založil Dr. S. Daxner Vzájomnú pomocnicu v Tisovci

1874 - 5. sept. - začala premávka na železnici Tisovec-Feleď (Jesenské)

1877 - Dr. Samuel Daxner založil tisovský spevokol

1878 - vznikol čitatelský spolok

1881 - Dr. Samuel Daxner založil hasičský zbor

1893 - založil Ján Vansa na R. Píle "Gazdovsko-potravný a úverný spolok"

1896 - Tisovská sporiteľňa úč. Spol.

1898 - 1909 - redigovala T. Vansová prvý ženský časopis Dennica - R. Píla

1900 - založil Dr. Samuel Daxner ľudový rybársky spolok

1903 - spievala sa v Tisovci prvá opera po slovensky (Predaná nevesta)

1918 - Dr. Samuel Daxner - vymenovaný za župana Gemersko-malohontskej župy

1924 - začalo organizované lyžiarstvo a Turistika

1932 - bolo v Tisovci 8 osobných áut, 3 nákladné autá a 3 motocykle

1953 - otvorená Stredná priemyselná škola hutnícka

1958 - 22. decembra - otvorený Závodný klub ŠŽ (dnešné MsKS)

1958 - vznikol ženský spevokol Živena (Mária Lapšanská)

1965 - vládou zrušená vysoká pec - čierny rok Tisovca - postavený nový závod - Strojstav - PS - ZŤS - dnes CSM Tisovec a.s.

1972 - Základná Škola Dr. V. Clementisa

1989 - za dva roky postavená prístavba MsKSĎalšie stránky:
História (02.05.2006)

( Zaradil: Peter Kubinský | Informační e-mailVytlačiť článok | Zdroj: MsKS )