| Hlavná stránka | Zoznam tém | Galéria | Vaše pripomienky a názory | Mapa webu | Kontakty |
  Prihlásenie
Meno (login)
Heslo

Registrácia/Úprava
  O webe...
www.tisovec.com
www.tisovec.eu

Mestský úrad Tisovec
© 2006÷2010

Design & webmaster:
Peter Kubinský


Foto k webu:
Milan Slabej
Peter Kubinský

Powered by:
phpRS
Sekcia * Vybavovanie matričnej agendy
Vydané dňa 23. 10. 2006 (4756 prečítaní)

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území SR, a štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.
Na vykonanie zápisu narodenia alebo úmrtia je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa osoba narodila, alebo zomrela.
Na zápis uzavretia manželstva je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa uzavrelo manželstvo.


Postupuje sa podľa zákona č. 154/1994 Z.z v zmysle platných zmien a doplnkov nasledovne:

  • narodenie dieťaťa: je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon. V ostatných prípadoch je povinný to urobiť jeden z rodičov. Potom sa vystaví rodný list a spraví sa zápis do matričnej knihy.
  • uzavretie manželstva: nakoľko každý prípad uzavretia manželstva sa posudzuje individuálne, je nutný osobný kontakt s matrikárkou na matričnom úrade. Tu sa po predložení potrebných a platných dokumentov spíše žiadosť o uzavretie manželstva. Rovnaký postup je pri civilnom i cirkevnom sobáši.
  • úmrtie: je povinný oznámiť prehliadajúci lekár po prehliadke mŕtveho. Ďalšie údaje poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb. Táto osoba doručí 2 Listy o prehliadke mŕtveho, z toho jeden musí byť v každom prípade originál. Potom sa vystaví úmrtný list a spraví sa zápis do matričnej knihy.

V prípade týchto udalostí, ktoré nastanú v katastri mesta Tisovec a časti Rimavská Píla, je potrebné osobne kontaktovať matričný úrad v Tisovci – matrikárku p. Danku Lazákovú t.č. 047/5493266, resp. 0908823816. Ak je neprítomná, tak zastupujúcu matrikárku p. Boženu Brádňanovú, t.č. 047/5493236.

Ostatné matričné záležitosti sa vybavujú priamo na matrike.

 
( Zaradil: Peter Kubinský | Informační e-mailVytlačiť článok | Zdroj: Danka Lazáková, matrikárka )