| Hlavná stránka | Zoznam tém | Galéria | Vaše pripomienky a názory | Mapa webu | Kontakty |
  Prihlásenie
Meno (login)
Heslo

Registrácia/Úprava
  O webe...
www.tisovec.com
www.tisovec.eu

Mestský úrad Tisovec
© 2006÷2010

Design & webmaster:
Peter Kubinský


Foto k webu:
Milan Slabej
Peter Kubinský

Powered by:
phpRS
Sekcia * Hlásenie v mestskom rozhlase
Vydané dňa 24. 10. 2006 (4724 prečítaní)

Hlásenie v mestskom rozhlase v Tisovci sa riadi pravidlami hlásenia.

V pracovných dňoch sa spravidla hlási v čase o 10,30h a o 14,15h.


Mimo pracovných dní sa hlási iba výnimočne (napr. úmrtie, ak nie je možné, resp. účelné jeho vyhlásenie v pracovnom dni) a mimoriadne oznamy. Pre vyhlásenie úmrtia je potrebné predložiť List o prehliadke mŕtveho od lekára, prípadne úmrtný list.

Do rozhlasu v týchto dňoch hlásia p. Danka Lazáková, bytom Tisovec, Francisciho 804, tel. č. 047/549 35 08, mobil 0908/823 816 a v čase jej neprítomnosti p. Ida Krišková, bytom Tisovec, Ľ. Štúra 1125.

Títo zamestnanci poskytnú aj základné informácie ohľadne konania občianskeho (civilného) pohrebu a zvyklostí v dome smútku.

Spoplatňovanie je nasledovné

  • podnikatelia 50,--Sk (domáci); 150,--Sk (cudzí)
  • občania a nepodnikateľské subjekty 50,--Sk

 
( Zaradil: Peter Kubinský | Informační e-mailVytlačiť článok | Zdroj: JUDr. Zuzana Kederová, prednostka MsÚ )