| Hlavná stránka | Zoznam tém | Galéria | Vaše pripomienky a názory | Mapa webu | Kontakty |
  Prihlásenie
Meno (login)
Heslo

Registrácia/Úprava
  O webe...
www.tisovec.com
www.tisovec.eu

Mestský úrad Tisovec
© 2006÷2010

Design & webmaster:
Peter Kubinský


Foto k webu:
Milan Slabej
Peter Kubinský

Powered by:
phpRS
Sekcia * Krátkodobé prenájmy v MsKS
Vydané dňa 08. 11. 2006 (4495 prečítaní)

Jednorázové krátkodobé prenájmy priestorov v mestskom kultúrnom stredisku sa realizujú na základe žiadosti (objednávky – spravidla telefonické alebo písomné) subjektov písomnou zmluvou uzavretou najneskôr v deň prenájmu.

Objednávku termínu a doby prenájmu prijíma oddelenie kultúry a športu (tel. č. 047/5493470), alebo sekretariát mestského úradu (tel. č. 047/549 32 36). Sekretariát mestského úradu vyhotoví dohodu o prenájme (týka sa to aj verejných kultúrnych podujatí).


Všeobecne platia minimálne ceny – platby schválené uznesením MZ č. 64/1999 z 18. júna 1999.

 


Platby za prenájom

stará budova prenájom za 1 hod. mimo vykurovacieho obdobia vo vykurovacom období
malá klubovňa 50,--Sk 60,--Sk
veľká klubovňa 100,--Sk 120,--Sk
kinosála 200,--Sk 250,--Sk
vestibul 50,--Sk 60,--Sk

nová budova prenájom za 1 hod. mimo vykurovacieho obdobia vo vykurovacom období
vestibul 50,--Sk 60,--Sk
hudobný salónik 100,--Sk 120,--Sk
spoločenská sála 200,--Sk 250,--Sk

Pevné ceny

Diskotéky dospelých

 • domáci - 2000,--Sk
 • hosť - 3000,--Sk

Svadby a stužkové -1000,--Sk

50% zľavy

 • svadby členov mestských súborov

Bezplatný prenájom priestorov

 • podujatia organizované mestom
 • školské podujatia (prispieva sa nimi k rozvoju miestnej kultúry a vzdelávaniu mládeže)
 • humanitárne podujatia
 • vzdelávacie podujatia
 • výchovné podujatia (napr. nábožensko – vzdelávacie podujatia, benefičné koncerty, absolventské koncerty, Mikulášsky večierok, Minihviezdička show a pod.)
 • klubová činnosť

Ceny dohodou a zmluvné ceny

 • trhy
 • spolková činnosť
 • združenia
 • zábavy

V prípade predaja textilu (charakter čínsky obchod) platí obvyklá minimálna cena
 • 4000,--Sk/1deň/spoločenská sála,
 • 2000,--Sk/deň/vestibul.

Upozornenie


Priestory budú poskytnuté (otvorené), len na základe uzavretej dohody o prenájme, resp. dokladu o zaplatení platby za predmetný prenájom.

 
( Zaradil: Peter Kubinský | Informační e-mailVytlačiť článok | Zdroj: Denisa Mániová, sekretariát MsÚ )