| Hlavná stránka | Zoznam tém | Galéria | Vaše pripomienky a názory | Mapa webu | Kontakty |
  Prihlásenie
Meno (login)
Heslo

Registrácia/Úprava
  O webe...
www.tisovec.com
www.tisovec.eu

Mestský úrad Tisovec
© 2006÷2010

Design & webmaster:
Peter Kubinský


Foto k webu:
Milan Slabej
Peter Kubinský

Powered by:
phpRS
Sekcia * Komisie Mestského zastupiteľstva (doplnené)
Vydané dňa 30. 01. 2007 (10189 prečítaní)

Komisie zriaďuje mestské zastupiteľstvo fakultatívne ako svoje stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisií z radov poslancov mestského zastupiteľstva tajným hlasovaním. Úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo podľa miestnych podmienok a potrieb v spolupráci s členmi komisií. Komisie sú predovšetkým odborným orgánom mestského zastupiteľstva pre určenú oblasť.

Presné informácie o úlohe komisií nájdete v Organizačnom poriadku mestského zastupiteľstva, článok V.

Mestské zastupiteľstvo mesta Tisovec pre volebné obdobie rokov 2006 - 2010 zriaďuje nasledovné stále komisie v zložení:
  Ekonomická komisia
Predseda: Ing. Viera KRIŠKOVÁ
Členovia Ing. Štefan BÁLINT
Eva CABANOVÁ
Ing. Pavel CIBULIAK
Mária ŠRAMKOVÁ
Tajomník Mária Bagačková
  Komisia sociálnych služieb a zdravotníctva
Predseda: Ing. Valéria Huňová
Členovia Bc. Martina MANICOVÁ
Irena MILECOVÁ
Blažena SVINČIAKOVÁ
Irena VETRÁKOVÁ
Tajomník Ida Krišková
  Komisia výstavby a rozvoja mesta
Predseda: Július KRAJČI
Členovia Ing. Tatiana CSOLLEOVÁ
Ing. Jaroslav HECKO
Ing. Dušan HUTKA
Jaroslav HURÁK
Tajomník Ing. Danka Bálintová
  Komisia kultúry a športu
Predseda: Jaroslav LACKO
Členovia Róbert BOHÁČIK
Rudolf KELETI
Dušan KOJNOK
Mgr. Milan MATUCHA
Tajomník Mgr. Štefan Sabó
  Komisia školstva vzdelávania a mládeže
Predseda: Ing. Marcel LOPUŠNÝ
Členovia Júlia HODOŇOVÁ
Ing. Anna KOŽIAKOVÁ
Marian LAZÁK
PaedDr. Katarína ŠUCHOVÁ
Tajomník JUDr. Zuzana Kederová
  Komisia podnikateľská a cestovného ruchu
Predseda: Ing. Róbert BUCHTA
Členovia Miroslav BYSTERSKÝ
Juraj KAJBA
Dušan KOJNOK
Roman PETRÓCZY
Tajomník Jana Maďarová
  Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia
Predseda: Milan Šlajfer
Členovia Jaroslava HRUŠKOVÁ
Ivan MAŤKO
Igor MURTIN
Ján SPIŠIAK
Tajomník Ing. Danka Bálintová
  Zbor pre občianske záležitosti „Človek-človeku“
Predseda: Mgr. Marta Svobodová
Členovia Jana ABSOLONOVÁ
Danka LAZÁKOVÁ
Mgr. Milan MATUCHA
Mgr. Tatiana MIHÁLOVÁ
Ing. Peter MINÁČ
Mgr. Štefan SABÓ
Michal STEJSKAL
Mgr. Ivana SZOKEOVÁ
Tajomník Božena BRÁDŇANOVÁ
   Výbor m. č. Rimavská Píla
Predseda: Jaroslav Lacko
Členovia Milan Šlajfer
Milan Bútor
Bohumil Belica
Ľubomír Bagačka
Tajomník Denisa Mániová


( Zaradil: Peter Kubinský | Informační e-mailVytlačiť článok | Zdroj: MZ v Tisovci )