| Hlavná stránka | Zoznam tém | Galéria | Vaše pripomienky a názory | Mapa webu | Kontakty |
  Prihlásenie
Meno (login)
Heslo

Registrácia/Úprava
  O webe...
www.tisovec.com
www.tisovec.eu

Mestský úrad Tisovec
© 2006÷2010

Design & webmaster:
Peter Kubinský


Foto k webu:
Milan Slabej
Peter Kubinský

Powered by:
phpRS
Sekcia * Mestské zastupiteľstvo (aktualizované)
Vydané dňa 04. 01. 2011 (11847 prečítaní)

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta TISOVEC zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách.
Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva na štyri roky.
Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov mesta. Pri počte obyvateľov mesta do 5000 obyvateľov v zmysle ust. § 11 ods. 3 Zákona o obecnom zriadení v jeho úplnom znení, podľa Zákona č. 612/2002 Z.z. je to 9 - 11 poslancov.


Pre volebné obdobie roku 2010 - 2014 mestské zastupiteľstvo tvorí 11 poslancov:


ZastupiteľstvoZadný rad zľava: Ing. Karol Kubíni, Ing. Marcel Lopušný, Ing. Róbert Buchta, Ing. Jaroslav Hecko

Predný rad z ľava: Dušan Kojnok, JUDr. Mário Keleti, Ing. Katarína Mešková (hlavná kontrolórka), Mgr. Marta Svobodová, Ing. Peter Mináč (primátor), Mgr. Irena Milecová, Milan Šlajfer, Jaroslav Lacko, Karol Hruška


( Zaradil: Peter Kubinský | Informační e-mailVytlačiť článok | Zdroj: MZ v Tisovci )