| Hlavná stránka | Zoznam tém | Galéria | Vaše pripomienky a názory | Mapa webu | Kontakty |
  Prihlásenie
Meno (login)
Heslo

Registrácia/Úprava
  O webe...
www.tisovec.com
www.tisovec.eu

Mestský úrad Tisovec
© 2006÷2010

Design & webmaster:
Peter Kubinský


Foto k webu:
Milan Slabej
Peter Kubinský

Powered by:
phpRS
Sekcia * Náučný chodník Hradová
Vydané dňa 30. 10. 2007 (8760 prečítaní)

Prvá informačná tabuľa V piatok 26. októbra v Tisovci otvorili nový Náučný chodník Hradová. Primátor mesta Tisovec Peter Mináč na začiatok v Obradnej sieni privítal hostí, prednostku Obvodného úradu v Rimavskej Sobote Janku Uhrinovú, zástupcov Správy Národného parku Muránska Planina, zástupcov TO KOS Rimavská Dolina Tisovec a turistických nadšencov.

Myšlienka vybudovať tento náučný chodník vznikla u PhDr. Samuela Gájera CSc. (1923 ÷ 2003), ktorý bol veľkým milovníkom tisovskej prírody. Jeho myšlienka nezostala nepovšimnutá a projekt sa podarilo v roku 2007 zrealizovať.Hovorí primátor Tisovca Peter Mináč

Náučný chodník Hradová kopíruje turistický chodník a je 3,12 km dlhý s prevýšením 475m. Oddychové miesta spestrujú osadené informačné panely a lavičky. Náučný chodník pozostáva z deviatich náučných tabúľ a jedného informačného bodu, ktorým sa chodník začína. Informačný bod tvorí prístrešok, ktorý sa nachádza neďaleko centra mesta (100 m). V budúcnosti by sa jeho súčasťou malo stať aj menšie miesto na parkovanie.

Prvý informačný panel je na autobusovej zastávke, ktorý informuje turistov o existencii chodníka a ostatných miestach ktoré môžu v Tisovci navštíviť.

Tisovská Hradová (887 m n. m.) predstavuje jednu z najvýraznejších krajinných dominánt okolia Tisovca. Tento mohutný vrch z vápencových brál s početnými jaskyňami poskytoval ľuďom bezpečné bývanie už od mladšej doby kamennej. Stopy po pravekom osídlení dodnes nachádzame takmer po celom hrebeni. Vrchol Hradovej ukrýva aj zvyšky stredovekého hradu, opradeného množstvom legiend.Jana Uhrinová - prednosta Obvodného úradu v Rimavskej Sobote

Hradová sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Muránska planina. V roku 1984 bola zaradená medzi maloplošné chránené územia. Dôvodom pre zriadenie tejto národnej prírodnej rezervácie o rozlohe 127,47 ha je prítomnosť zachovalých pestrých spoločenstiev so zastúpením viacerých zriedkavých druhov rastlín a živočíchov. Na jej území platí piaty, teda najvyšší stupeň ochrany. Hradová je súčasťou navrhovaného územia európskeho významu sústavy NATURA 2000.

Projekt Náučný chodník Hradová realizovalo Mesto Tisovec v spolupráci so Správou Národného parku Muránska planina a Lesmi SR, š.p. – závod Rimavská Sobota. Budovanie chodníka finančne podporili Enviromentálny fond Bratislava, Lesmi SR, š.p. – závod Rimavská Sobota a Banskobystrický samosprávny kraj.

Texty na paneloch vytvorili pracovníci Správy Národného parku Muránska Planina, Mesta Tisovec, Lesov SR, š.p. – závod Rimavská Sobota a Ing. Dušan Hutka.

K budovaniu chodníka prispeli Služby Mesta Tisovec s.r.o., Mestské lesy s.r.o., pracovníci na aktivačnej činnosti, TO KOS Rimavská Dolina, študenti SoŠ Tisovec, Stolnotenisový klub Tisovec, Volejbalový klub Tisovec, SKI – klub Tisovec a dobrovoľníci.

Prvý informačný panel na autobusovej zastávke

Pásku prestrihol Ing. Dušan Hutka

Hlavný informačný bod

Prvá informačná tabuľa


Ak Vás o histórii vrchu Hradová zaujíma viac...

Kliknite si tu - www.sharkan.net


( Zaradil: Peter Kubinský | Informační e-mailVytlačiť článok | Zdroj: www.echoviny.sk )